Servicii de consultantaOferit de Kyranis Business S.R.L.

Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile este necesar să aveți schițat un proiect. Noi verificăm apoi dacă entitatea pe care o reprezentați este eligibilă și dacă proiectul îndeplinește condițiile necesare obținerii finanțării nerambursabile.
De asemenea, oferim clienților noștri servicii de asistență și consultanță pe toată perioada implementării proiectului de investiții și pe perioada derulării programului de finanțare. Asigurăm asistență tehnică pentru derularea procedurilor de achiziții publice pentru proiecte cu finanțare europeană, pentru realizarea cererilor de rambursare, inclusiv a rapoartelor financiare intermediare și finale.

1.DEPUNERE PROIECT:

 1. Consultanta pentru identificarea oportunitatilor de finantare, verificarea eligibilitatii solicitantului si a activitatilor proiectului, evaluarea criteriilor de punctare si formularea recomandarilor pentru cresterea sanselor de succes;
 2. Elaborarea planurilor de afaceri, a studiilor de prefezabilitate si fezabilitate, analize cost-beneficiu, bugete, devize, etc in conformitate cu ghidul solicitantului;
 3. Completarea cererilor de finantare si a anexelor aferente in conformitate cu ghidul solicitantului;
 4. Elaborarea prognozelor financiare;
 5. Consultanta in colaborarea cu institutiile si autoritatile avizatoare, elaborarea cererilor si memoriilor necesare obtinerii avizelor necesare depunerii proiectului;
 6. Alte studii si documentatii specifice;
 7. Depunerea dosarului de finantare;
 8. Suport in perioada de analiza a dosarului de finantare si in perioada de precontractare (eventuale clarificari solicitate de catre evaluatori, modificari ale documentatiei la cerinta beneficiarului etc.).

2. IMPLEMENTARE PROIECT:

 1. Acordarea de consultanta pe toata perioada implementarii proiectului;
 2. Planificarea achizitiilor publice;
 3. Intocmire dosare de achizitii;
 4. Negocierea in cadrul procedurilor de atribuire;
 5. Elaborarea documentatiilor de specialitate;
 6. Analizarea legislatiei aplicabile specifice;
 7. Derularea procedurilor de atribuire;
 8. Definirea si punerea in aplicare a proceselor pentru activitatile de management;
 9. Pregatirea rapoartelor de activitate si monitorizare;
 10. Realizarea dosarelor de rambursare: intocmirea cererilor de rambursare,intocmirea declaratiilor de esalonare, intocmirea declaratiilor de cheltuieli, intocmirea declaratiilor de cheltuieli;
 11. Realizarea rapoartelor de progres.

3. PROIECTARE-URMARIRE-AUTORIZARE:

 1. Studii de oportunitate;
 2. Proiectare planuri de urbanism PUZ, PUD: intocmirea documentatiilor necesare obtinerii avizelor, elaborarea planurilor de urbanism, obtinerea certificatelor, a avizelor si a aprobarilor necesare;
 3. Proiectare constructii civile si industriale, elaborarea documentatiilor necesare obtinerii avizelor, elaborarea documentatiilor faza DTAC, PT, CS, DDE, obtinerea certificatelor, a avizelor si a aprobarilor necesare pentru toate specialitatile (arhitectura, rezistenta, instalatii si retele edilitare);
 4. Documentatii necesare pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol;
 5. Expertize tehnice, studii topografice si geotehnice;
 6. Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii autorizatiilor de functionare;
 7. Alte studii si proiecte specifice.
Cum vă putem ajuta?

Contactați-ne în cea mai apropiată locație de dvs. sau completati formularul de contact

“Când ești în industria financiară știi imaginea pe care trebuie să o proiectezi oamenilor. Trebuie să fii agil și autoritar; KYRANIS GROUP SRL este calea de urmat pentru instituțiile financiare.”

theme_placeholder
Valentin
Fondator și CEO, KYRANIS BUSINESS SRL