Resurse UmaneOferit de Kyranis KLV S.R.L.

Toate activitatile se vor desfasuara in conformitate cu legislatia in vigoare numai in interesul si beneficiul clientului astfel incat sa fie evitate amenzile si sanctiunile ITM.

 • Întocmire  și transmitere REVISAL conform HG 500;
 • Întocmirea registraturii de personal;
 • Întocmirea, încheierea și declararea în REVISAL a contractelor individuale de muncă;   
 • Întocmirea dosarului de personal și obținerea de la salariat a documentelor, actelor și declarațiilor necesare la dosar; 
 • Întocmire fișe de post;  
 • Întocmirea acte adiționale sau deciziilor ce produc modificări ale contractului individual de muncă și declararea acestora în REVISAL conform HG 500;
 • Întocmirea deciziilor de suspendare a contractelor de muncă;
 • Întocmirea documentației necesare delegării sau detașării salariaților atât în țară cât și în străinătate;
 • Întocmirea deciziilor de încetare a contractelor de muncă;
 • Întocmirea adeverințelor de vechime pentru salariații care au încetat activitatea;   
 • Întocmirea și completarea tuturor adeverințelor solicitate de salariații societății; 
 • Întocmirea dosarului de pensionare;
 • Eliberare extras din REVISAL pentru atestarea calității de angajat a salariaților;
 • Întocmirea oricăror rapoarte de personal solicitate de client; 
 • Arhivare și păstrare dosare de personal;
 • Acordare suport legislativ salariaților pentru orice problema apărută in domeniul relațiilor de muncă;   
 • Crearea și actualizarea permanenta a bazei de date prin înregistrarea contractelor de muncă, modificărilor de stare civilă, modificărilor  salariale, a deciziilor de încetare a activității, sancționare etc.; 
 • Întocmirea pontajelor lunare pentru calculul salarial; 
 • Calculul sporurilor și adausurilor la salariul de baza; 
 • Calculul concediilor de odihna și al concediilor medicale; 
 • Calculul reținerilor și popririlor salariale; 
 • Întocmirea statelor de plată ; 
 • Întocmirea ordinelor de plată pentru taxele salariale; 
 • Redactarea referatelor și deciziilor de sancționare disciplinara; 
 • Informarea, actualizarea și aplicarea modificărilor legislative la nivelul societății.
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor aferente drepturilor de personal.
 • Audit HR
 • Arhivare documente
Cum vă putem ajuta?

Contactați-ne în cea mai apropiată locație de dvs. sau completati formularul de contact

“Când ești în industria financiară știi imaginea pe care trebuie să o proiectezi oamenilor. Trebuie să fii agil și autoritar; KYRANIS GROUP SRL este calea de urmat pentru instituțiile financiare.”

theme_placeholder
Valentin
Fondator și CEO, KYRANIS BUSINESS SRL